Privacyverklaring Voorkom Smartphonefraude

April 2019

Deze website is een initiatief van Preventel, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse telecomproviders. Preventel heeft een maatschappelijk belang, namelijk het voorkomen dat personen en bedrijven verplichtingen voor het gebruik van telecommunicatiediensten aangaan die zij niet kunnen dragen of niet willen betalen.

Deze website dient ter voorlichting over de vorm van smartphonefraude waarbij slachtoffers abonnementen moeten afsluiten en de nieuwe smartphones moeten afstaan. Op het onderstaande na, worden er voor het beheer van deze website geen persoonsgegevens van bezoekers verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u als individueel persoon te herleiden zijn, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Cookies
Wij maken gebruik van de dienst van Google, "Google Analytics". Hiermee kunnen wij bijhouden hoeveel bezoekers van onze website gebruik maken. De statistieken die gebruikt worden zijn niet te herleiden naar individuele personen, uw gegevens worden geanonimiseerd. De analytische cookie wordt geplaatst bij een bezoek aan onze website.

Verder maakt deze website geen gebruik van cookies. Er worden aldus geen herleidbare persoonsgegevens verwerkt.

Voor meer informatie over Preventel, kunt u www.preventel.nl bezoeken.

Preventel heeft altijd het recht om deze privacyverklaring te veranderen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsactiviteiten, online diensten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Lees daarom zo nu en dan deze privacyverklaring door. Dan weet u wat er is veranderd.

Copyright: © Voorkom Smartphonefraude | Privacy statement